Главная » Цитологія

Цитологія

Цитологія

- ТАБ (тонкоігольна аспіраційна біопсія - забір матеріалу з патологічних вогнищ (вузлів, кіст),
щитоподібної залози,
молочної залози та інших органів під контролем УЗД).
 

 Вартість послуги - 450 грн. + вартість  лабораторних досліджень

Що таке цитологічне дослідження?
Цитологічне дослідження - це оцінка характеристик морфологічної структури клітинних елементів
в цитологічному препараті (мазку) з метою встановлення діагнозу доброякісної або злоякісної
пухлини і непухлинних уражень. Воно засноване на вивченні за допомогою мікроскопа особливостей
будови клітин, клітинного складу органів, тканин, рідин організму людини в нормі і при патологічних
процесах.
Відмінність цитологічного дослідження від гістологічного полягає в тому, що вивчаються не зрізи
тканин, а клітини; висновок ґрунтується на особливостях зміни ядра, цитоплазми,
ядерно-цитоплазмового співвідношення, структур і комплексів клітин.
Коли застосовується цитологічне 
дослідження?

Цитологічний аналіз використовують при:

  • Скринінгу (профілактичному огляді).
  • Встановлення (уточнення) діагнозу при захворюванні.
  • Встановлення (уточнення) діагнозу під час операції.
  • Контролі в ході лікування і після лікування.
  • Динамічному спостереженні (для раннього виявлення рецидивів).
Матеріали для цитологічного дослідження
  • Пунктати: матеріали, отримані при аспіраційній пункції;

Призначення цитологичного аналізу

Основне призначення цитологічного методу - отримати відповідь на питання про наявність чи відсутність злоякісного
новоутворення (онкопатологію). В процесі диференціальної діагностики визначається характер патологічного
процесу і встановлюються запальні, реактивні, проліферативні або передракові ураження, а також доброякісні
пухлини
. Роль морфологічних досліджень при діагностиці пухлин неухильно зростає, так як детальна морфологічна
характеристика новоутворення дозволяє більш обгрунтовано вибрати метод лікування (хірургічне, променеве,
хіміотерапевтичне і їх комбінацію), оскільки пухлини різної будови, походження і ступеня атипії клітин по різному
реагують на лікування.
Незрівнянні переваги перед іншими методами має цитологічне дослідження у виявленні раку початкових
стадій.

Упорядочить по 
Производитель  


MmRjNDM2M